Pokutovník

Sazebník

Deadline pro přihlášení/odhlášení: do 20h předchozího dne. Pak už nebude možnost docházku upravit.

Každá má na sezónu 3 žolíky, které může využít na prohřešek (platí na jednu akci) a prohřešek nebude počítán. Využití žolíka je potřeba nahlásit nanejvýš do konce týdne, ve kterém jej chce hráčka uplatnit.

Výjimku tvoří pozdní příchod/neúčast po zápase se Savem (nebo jinde :)), za takovou účast (i pozdní) na našem tréninku je malé bezvýznamné plus a žádná pokuta.

0,-
Omluvená neúčast. Hráčka se na stránkách včas odhlásila nebo má nastaveno, že se daného typu akce neúčastní, pak je omluvená.
20,-
Pozdní příchod. Hráčka není připravená k tréninku/zápasu ve chvíli začátku (není obutá/učesaná/přítomná atd). U zápasu to znamená 20 minut před začátkem, u domácího 30 minut.
10,-
Nepřihlášená účast. Hráčka nebyla přihlášená a přišla.
40,-
Neomluvená neúčast. Hráčka nebyla včas odhlášená (nebo nemá nastaveno, že se neúčastní). Přihlášení a nepřítomnost bude při příští přítomnosti potrestána fyzickým trestem.
150,-
Zneužití nastavení "neúčastním se typu" a jiné kličky. To je jen pro případ, kdyby chtěl někdo hledat skulinu, že se automaticky ze všeho odhlásí a bude chodit "navíc". Nebo cokoliv se mi nebude líbit :)

Pokuty se sčítají (např. pozdní příchod a nebyl přihlášen = 20+10).

player 1
player 2